สมุทรสาคร จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ “มอญน้ำเค็ม

10

 ที่วัดเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาครนายณรงค์ รักร้อย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ “มอญน้ำเค็ม” ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ททท. ทจก. และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายรามัญ “มอญน้ำเค็ม” จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ “มอญน้ำเค็ม” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายรามัญให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิต คุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมา ควรค่าแก่การส่งเสริม อนุรักษ์ให้เป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป ซึ่งในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร, การสรงน้ำพระแบบวิถีมอญ, การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายรามัญ “มอญน้ำเค็ม”, การแสดงทะแยมอญ, การละเล่นสะบ้ามอญ, การกวนกาละแม

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here