สมุทรสาคร กปภ. จัดยิ่งใหญ่ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

29

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน  โดยมี นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานด้านหน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ด้วยวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)  ได้ดำเนินภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดรายจ่าย คลายทุกข์ ให้ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการและประโยชน์จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในการนี้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและยกระดับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในทุกช่องทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชน จึงได้ดำเนิน “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (มิสเตอร์ประปา) จาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ทำงานในรูปแบบ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้คำแนะนำและให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายผู้รับบริการตลอดโครงการ 13,000 ครัวเรือน  

นายหลักชัย กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า โครงการนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในลักษณะประชารัฐ ในอนาคต ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ในโอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี ยังได้ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมกับเปิดศูนย์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และกิจกรรม “เจอ จ่าย แจก” โดยการมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชน ที่แอดไลน์ PWA Thailand หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น PWA1662 ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here