สมุทรสาครจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาครรับรองการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

5

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน“สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาคร”  โดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ผู้แทนองค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสื่อมวลชน  เข้าร่วมงาน

 สำหรับ  การจัดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาคร” ในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดสมุทรสาครของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร  โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 32 ร้านค้า​ เช่น​ ก้อนเห็ดภูฐาน​ คุกกี้เผ็ดโฮมเมด​ น้ำมะพร้าวน้พหอมบ้านแพ้ว​ ลำไยพวงทอง​ กล้วยไม้​ ฝรั่งกิมจู ผักสดปลอดสารพิษ​ มะนาวแป้น​ ไม้ประดับ, การบริการให้คำปรึกษาการขอการรับรองเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP, บริการตรวจสารพิษในเลือดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย (นาทีทอง) เป็นต้น​

ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้ของเกษตรกร เพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรของจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาด อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในอนาคต  กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อรับรองการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  ต่อไป

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here