สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข มอบทุนทรัพย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

9

 สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข นำโดย นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช  นายกสามคม เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข พร้อมคณะกรรามการสมาคม และสมาชิก ได้นำเงินสด ซึ่งเป็นเงินรายได้จาการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ของสมคม และเงินบริจาคของสมาชิก จำหนวน 220,000 บาท พร้อมข้าวสารจำนวน 45 กระสอบ ตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  และนำยาทำความสะอาด มูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท

 มอบถวายแด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต ติกขปญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งวัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่าเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และทารกที่ติดเชื้อ HIV ในจากมารดาสู่ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งขณะนี้ทางวัดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เนื่องจากมีคนเดินทางมาทำบุญน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์การแพ่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ประกอบกับปัญหาด้านสุขภาพ ของหลวงพ่อพระอลงกต จากการประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ เมื่อ 2 ก่อน และสถานการณ์การแพ่ระบาดของโควิด 19 ทำให้หลวงพ่อพระอลงกต และคณะไม่ได้เดินสายออกรับบิณฑบาต เพื่อรับบริจาค เมื่อแต่ก่อน ขณะที่ทางวัดยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายทุกวัน

โดยส่วนแรก คือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่ 2 คือ การรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งขณะนี้น้อยลง จากภาวะเศรฐกิจ และสถานการณ์การแพ่ระบาดของโควิด 19

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here