สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด

7

 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองหวาย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด โดยมีวิทยากรให้การอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด เช่น พ.ต.ท.เรืองยศ คำอินทร์  รอง ผกก.ป.ส.ภ.ทัพทัน นายฐกฤต ธีรผาติ นายสมศักดิ์ พูลสุขเสริม นายสมพงษ์ อินทร์มา และนายพชร พัสกุล วิทยากรอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองผู้ปกครอง ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดทฤษฎี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในครอบครัว และเยาวชน และสร้างความตระหนัก ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาทักษะสมอง เป็นการวางรากฐานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระยะยาว และร่วมกันจัดทำแผนการสอน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ครอบครัวในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ ต่อไป โดยทางสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี ได้มีการตั้งกระทู้ว่าโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอกภัยยาเสพติด โดยให้ผู้ปกครอง ให้ทุกคนออกความคิดแล้วเขียนลงในกระดาษ เอ 4 อธิบายในความรู้สึกในโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติ โดยนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี จะนำข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ในระดับรากหญ้าของชาวบ้านเกี่ยวกับยาเสพติดเสนอต่อ ปปส.ภาค 6 ต่อไป

ภาพ – ข่าว พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here