สมาคมกีฬาเพชรบูรณ์จัดแข่งว่ายน้ำหาช้างเผือก

31

ที่สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิจิตร พรพฤติพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ อุปนายกสมาคม นายพฤตสภา แย้มพราย อุปนายก นายคงภัค สงนุ้ย อุปนายก มอบเหรียญรางวัล กว่า 90 เหรียญรางวัล

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนโยบายในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งมุ่งเน้นให้ปลูกฝังความเป็นนักกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา ตั้งแต่เด็กเยาว์วัยอันเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลให้เป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต  ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 105 คน 7 สโมสร ผู้ปกครอง 120 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ นอกจากนี้เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำ ตลอดจนเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของศูนย์กีฬาสุขภาพ ในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ การพัฒนากิจกรรมทางการกีฬา และการให้บริการด้านกีฬาสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อมุ่งพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน รายงานรับรอง พร้อมด้วย นางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายแก้วชนก สอนเวช   ผู้ช่วยนักสันทนาการ ต้อนรับ

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา ชมภู จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here