สภ.เมืองสมุทรสาครร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

5

ที่ห้องประชุมสภ.เมืองสมุทรสาครพ.ต.อ.ยงลิต ศุภผล ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม รักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร และนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีพ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร และคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาครพร้อมข้าราชการตำรวจสังกัดสภ.เมืองสมุทรสาครร่วมเป็นสักขีพยาน

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่111/2557ลงวันที่21กรกฎาคม 2557 แก้ไขมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ดังนั้นสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครซึ่งมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อให้มีการดำเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและเทศบาลนครสมุทรสาคร จัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในลักษณะบูรณาการทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกันตลอดจนเพื่อสร้างแนวทางเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและชุมชน../

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here