สภ.เบตง ประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ตามโครงการBETONG SMART SAFETY ZONE 4.0

7

ที่ห้องประชุม warroom สภ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ห้างทอง เครือข่ายภาคเอกชนและท่องเที่ยวในเมืองเบตง และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจภูธรเบตง (Big Six) ตามโครงการ เบตง สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (BETONG SMART SAFETY ZONE 4.0) ในการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกการทำงานของตำรวจให้ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการเปิดเมืองเบตงอย่างปลอดภัยในอนาคต เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง เผยว่า สำหรับโครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) มีขึ้นตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากหลักความคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ขับเคลื่อนบนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  นำมาสู่ป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งพัฒนาการทำงานของตำรวจควบคู่ไปด้วย ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  ได้คัดเลือกให้สถานีตำรวจภูธรเบตงเป็นสถานีนำร่อง ของจังหวัดยะลา และจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการ BETONG SMART SAFETY ZONE 4.0 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ ป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นสังคมต้องมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในช่วงที่มีการเปิดเมืองเบตงในอนาคต

สำหรับ เบตง สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (BETONG SMART SAFETY ZONE 4.0) ของ สภ.เบตง  ได้กำหนดจุดรับแจ้งเหตุในเขตพื้นที่โครงการ 6 จุด ในเบื้องต้น ได้แก่ 1.หน้าโรงแรมเมอร์ลิน 2.แยกหอนาฬิกา 3. แยกโรงแรมศรีเบตง 4. แยกเหลี่ยนหยู 5. แยกตลาดสด และ 6. หน้า7-11 สาขาจันทโรทัย  นอกจากนี้ BETONG SMART SAFETY ZONE 4.0 ยังได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม อาทิ   .Application Police 4.0  , .Application Police I lert U  , กล้อง Face detection หรือกล้องตรวจจับใบหน้า เชื่อมโยงระบบหมายจับ , ศูนย์กล้อง CCTV และกล้องวรจรปิดในพื้นที่ 204  ตัว  ,  กล้องบันทึกวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ ,  โดรนตรวจการณ์  , จุดติดตั้งเสา SOS สัญญาณขอความช่วยเหลือบริเวณหน้าศูนย์ ตส.  , กลุ่มไลน์ภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจภูธรเบตง (Big Six) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here