สภ.ปากช่องเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

49

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.ปากช่อง โดยมี พระสมุห์ประดิษฐ์ ปโมทิโต เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองมะค่า ,พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง พร้อมด้วยพ.ต.ท.ศุภากร รสชอบ รอง ผกก.สภ.ปากช่อง พร้อมข้าราชการตำรวจ และชุดชุมชนยั่งยืนสภ.ปากช่อง. ,นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายก อบต.ปากช่อง,นายวิชัย มณีรัตนะกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน, ปลัดอำเภอปากช่อง , ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ,พัฒนากรอำเภอปากช่อง  ,กำนันตำบลปากช่อง,ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองมะค่า ,ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ,ผอ.รร.บ้านหนองมะค่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่าต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 

โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรควิด-19 ตามหลัก (D-M-H-T-T-A) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยเคร่งครัด.   พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง กล่าวว่า การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วย

ทางสถานีตำรวจ สภ.ปากช่อง. ได้ปฏิบัติงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานศึกษาธิการ หน่วยงานกรมแรงงาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการแสวงหาความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และ ชาวบ้าน เพื่อเป็นการแก้ปัญหายาเสพอย่างจริงจัง

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here