สภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและผู้ยากไร้ 192 คน(มีคลิป)

2

ที่บริเวณโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสำราญ  นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะเลี้ยงอาหารเด็ก และผู้ด้อยโอกาส รวม 192 คน
กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดชัยนาท ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดชัยนาท ได้แสดงความห่วงใยและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหา ความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้มีกำลังใจสามารถฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้น และลดปัญหาสังคม
สำหรับในปี 2562 เป็นปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สภาสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์มาดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือน กรกฎาคม 2562

ภาพ-ข่าว  ส.อ.วรชล  ฟักขาว  จ.ชัยนาท 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here