สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

12

นางสาวอรุณลักขณ์    โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสาวกุสุมา ปัญญี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางอำพร ศรีกุลนิภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจิรภา ใจสบาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเปิดเผิยว่า พัฒนาชุมชนใด้ลงพื้นที่บ้านนายสันติ ศรีอุราม เลขที่ 67 หมู่ 13 ต.บางเติย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ”

โดยในวันนี้สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้นัดหมายกับผู้อำนวยการช่างโยธาและผู้รับเหมา เพื่อร่วมสำรวจพื้นที่ ประมาณการ และวางแผนเตรียมความพร้อมในการลงแปลงขุดตามแบบแปลนของกรมการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันในแปลงมีสภาพเป็นนาข้าวฝนตก มีน้ำขัง ยังไม่สามารถลงดำเนินการขุดตามแผนการดำเนินงานโครงการฯใด้และใด้เลื่อนออกไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here