สพอ. ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทราวางแผนการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

12

นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสน เทศการพัฒนาชุมชน นางสุคนธ์ เจียรมาศ ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตาม และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม – กันยายน 2564) ทั้งนี้นางสาวอรุณลักษณ์กล่าวว่า

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม – กันยายน 2564) เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจึงจัดประชุม เจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.  กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน.  (กข.คจ.)  การบันทึกข้อมูลโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ.   กองทุนแม่ของแผ่นดิน.   โครงการ TPMAP แก้จนคนขยันแปดริ้ว.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยน แปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารเร่ง รัดการใช้จ่ายงประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม – กันยายน 2564)

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here