สพป.แพร่ เขต 1 “มอบเกียรติบัตร” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

4

ที่ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภูมิภาค 

ซึ่งได้รับรางวัล ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา,Best Practice ครู ,Best Practice หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ,Project citizen สร้างสำนึกพลเมือง ,บริษัทสร้างการดี การประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต และBest Practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here