สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์ (บ้านโนนดู่) ได้เงิน 390,999 บาท

2

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  9  รูป โดยมี  พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ  เจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  จากนั้น  เวลา  09.00  น.ได้เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวายที่ที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์  (บ้านโนนดู่)  หมู่  7  บ้านโนนดู่  ต.ดวนใหญ่  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  โดยมี  พระครูวรธรรมคณารักษ์  เจ้าคณะ  อ.วังหิน  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมี  พระอธิการสุวิทย์  กิตติภัทโธ  ประธานที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์  พร้อมด้วย  น.ส.รุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์  นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  บุคลากรในสำนักงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชาวบ้าน  และผู้มีจิตศรัทธา  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  ร่วมกับ  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ  (CEO)  ทั้ง  15  กลุ่ม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันจัดทำกฐินสามัคคีขึ้น  เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์  (บ้านโนนดู่)  หมู่  7  บ้านโนนดู่  ต.ดวนใหญ่  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งจากการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  ได้ปัจจัยจำนวนทั้งสิ้น  390,999  บาท  ถวายวัด  จำนวน  340,999  บาท  และมอบให้  ร.ร.บ้านโนนดู่  อ.วังหิน  จำนวน  50,000  บาท  โดยมี  นายจำรัส  วงศ์แดง  ผอ.ร.ร.บ้านโนนดู่  เป็นผู้รับมอบ  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญ  จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  ปราศจากทุกข์  โศก  โรคภัย  อันตรายใด ๆ  อย่าได้กล้ำกราย  ประสพสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  ขอให้มีความสุขความเจริญ  และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here