สพป.ศรีสะเกษเขต 1 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองไม้ไต้

3

ที่ห้องประชุมเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์  จากนั้น  ได้เคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวายที่วัดหนองไม้ไต้  ตำบลบก  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี  พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอโนนคูณ  พร้อมด้วย  พระครูวิจิตร ธรรมมานนท์  เจ้าคณะ  ตำบลโพธิ์ พระครูโกวิทย์  สมนคุณ  เจ้าอาวาสวัดหัวเหล่า  พระอธิการประจวบ  สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ไต้  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  นายสุเทพ  ศรบุญทอง  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์  นายรังสฤษธิ์  บุญรอง  นายชาณุวัติ ศรเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  บุคลากรในสำนักงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชาวบ้าน  และผู้มีจิตศรัทธา  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  1  กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ร่วมกับ  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง 15  กลุ่ม  บุคลากรในสำนักงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันจัดทำกฐินสามัคคีขึ้น  เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองไม้ไต้  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  1  กล่าวต่อไปว่า  ซึ่งจากการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  ได้ปัจจัยถวายวัด จำนวนทั้งสิ้น  231,488,75  บาท  และมอบให้  ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้  จำนวน 50,000 บาท  โดยมี  นางรัตนาภรณ์  สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้  เป็นผู้รับมอบ  ขออานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้  ได้เผื่อแผ่ไปถึงทุก ๆ ท่าน  และขอให้มีความสุข  ความเจริญ  และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here