สพฐ.เขต36 พะเยา พัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้ปลอดภัยทั้งจังหวัด

6

ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพัฒนาพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จัดเวทีเพื่อพัฒนา

นายณรงค์  อินโส  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประธานคณะทำงานเพื่อพัฒนาพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนฯ กล่าวว่าผ่านคณะทำงานได้มีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 7 แห่ง เพื่อให้มีรถรับส่งที่มีความปลอดภัย ที่เน้นการทำงานกับผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถรับส่ง เพื่อพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พัฒนานักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในการไปและกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย  ดังนั้นการขยายบทเรียนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่คณะทำงานได้กำหนดได้เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

นส.พวงทอง  ว่องไว  เลขาคณะทำงาน กล่าวว่า ซึ่งในแต่ละปีจะพบ  สถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนเหตุการณ์ความสูญเสียในหลายครั้งของเด็กนักเรียนก็เรื่องซ้ำซาก ถึงแม้ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  การพัฒนาความร่วมมือโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 18 แห่งจาก 9 อำเภอในวันนี้เป็นการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมข้องกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พะเยา เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน

ซึ่งในช่วงต่อไปจะได้มีการจัดเวทีร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มของศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 21 แห่งและสำนักงานประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2 พะเยา จำนวน 12 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานปีนี้ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพะเยา  

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ติดต่อ-ประสานงาน คุณพวงทอง ว่องไว 0818853384

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here