สนง. สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก ให้บริการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

7

นางพิมพ์บุษบง อยู่ศรีสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตากได้รับมอบหมายจากนางพิมพ์บุษบง อยู่ศรีสกุลผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตากออกหน่วยบริการ สงเคราะห์เคลื่อนที่ หน้าบ้าน ทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้บริการ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ ค่าประสบภัยพิบัติค่าช่วยเหลือการศึกษา และเชิญชวนทำ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ของทหารผ่านศึก และทำบัตรฮีโร่การ์ด Hero Card โดย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ณ.ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 นเป็นต้นไป  และในช่วงเดือน เมษายน 2563 ในวันที่ 22-23  เมษายน 2563  ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด และที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ จ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here