สนง.ขนส่ง จ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี ได้รับโล่รับรองมาตรฐาน จาก สนง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8

กรมการขนส่งทางบก มุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาศูนย์ราชการสะดวก ผ่านการรับรองรางวัลจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 26 ศูนย์ จากทั่วประเทศ ตอบโจทย์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ศูนย์ราชการสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คำแนะนำบริการทุกด้านครบถ้วน ถูกต้อง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ  ของกรมการขนส่งทางบกเป็นมาตรฐานเดียวกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ นางนภัสวรรณ เผือกผาสุข  หัวหน้าสำนักงานขนส่ง จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี  กล่าวว่า  สำหรับการให้บริการของ สนง.ขนส่ง จ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี บริการประชาชนให้สะดวกแก่การติดต่อ จะมีป้ายบอกทางระยะทางและบอกถึงเที่ยวรถที่วิ่งผ่าน ณ บริเวณ สนง.ขนส่ง สะดวกในการเดินทางไปติดต่อราชการ และมีจุดที่เป็นไฮไลท์ของทาง สนง.ขนส่ง สาขาตาคลี คือ จะมีการผูกเปลไว้บริเวณหน้า สนง.ขนส่ง เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ได้พักผ่อนในระหว่างที่รอคอยจะนอนเล่นก็ได้เพื่อเป็นการส่งเริมในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ง่วงแล้วขอให้พักผ่อน  ง่วงแล้วไม่ขับ ส่วนในด้านบุคลากรเราได้มีการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ฝึกฝนมีการพูดคุยให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนา ให้บริการที่ดีแก่ประชาชนสามารถเข้ามาสอบถามได้ ณ ที่เป็นจุดบริการและมีแอพพลิเคชั่น ที่จะได้ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของ ข้าราชการหรือ พนักงาน แต่ละคนว่ามีความคิดเห็นว่า พอใจ หรือ ไม่พอใจ หรือพึ่งพอใจแค่ไหน มีการสำรวจทุกเดือน และนำมาประมวลผลว่าเราจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องของบุคลากรอย่างไรบ้าง และเรื่องของการให้บริการเรามีแอพพลิเคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจองคิวร่วงหน้าในการขอรับใบอนุญาต และแอพพลิเคชั่นหลากหลายที่เราได้พัฒนาขึ้นมา สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here