สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.อุดรธานี จัดกิจกรรม ปั่น 2 ขา 2 ล้อ 2 น่อง ท่องเมืองมรดกโลก

17

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ปั่น 2 ขา 2 ล้อ 2 น่อง ท่องเมืองมรดกโลก” โดยมีนางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน 

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอีกทั้งยังเป็นการยกระดับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดอุดรธานีสู่สากล เพื่อการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชนบ้านเชียง ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกโลกที่อยู่ภายในจังหวัดอุดรธานีเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมการดำเนินวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเชียงและพักผ่อนในพื้นที่ 

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มนักปั่นจักรยาน ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้นักปั่นแต่ละกลุ่มเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชนบ้านเชียง จำนวน6  ฐาน ฐานที่ 1  การใช้ดินดำทำลูกปัดแบบโบราณและปั้นหม้อ ฐานที่ 2 การย้อมผ้าคราม ฐานที่ 3 ชมบ้านไทพวน ฐานที่ 4 การทำพวงกุญแจ ร้อยดอกไม้ ฐานที่ 5 ฐานการย้อมผ้าโคลนคราม (บ้านดงเย็น) และฐานที่ 6 ฐานอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ  นอกจากนั้น ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ยังได้จัดเตรียมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้นักปั่นได้รับประทานเป็นอาหารจากชุมชน อาหารจากชุมชนบ้านเชียง  ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน   อาหารจากชุมชนกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ    อาหารจากชุมชนนาดี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง   อาหารจากชุมชนโนนสวรรค์ ตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี  นอกจากนั้น ทางสมาคมหลวงปู่เครื่อง อำเภออุทุมพรวิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้นำนางรำมาร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย:

ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here