สธ.เพชรบูรณ์จัดฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนนักศึกษา

4

ที่ศูนย์บริการฉีดโควิด-19 อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ หอประชุมอำเภอชนแดน  นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายแพทย์นิภัทธ ชัยประเสริฐสุด นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน นางนรีรัตน์ ไชยอัครกัลป์ สาธารณสุขอำเภอชนแดนจัดดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)จากกระทรวงสาธารณสุขนำมาฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันก่อนที่สถานศึกษาจะเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

มีสถานศึกษาที่ได้รับฉีดรอบที่ 1 มีดังนี้  1.โรงเรียนเสรีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 ราย 2.โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ระดับชั้น ม. 5 จำนวน83ราย – ระดับชั้น ม.6 จำนวน 59 ราย 3.โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ระดับชั้น ม. 6จำนวน 128 ราย ระดับชั้น ม. 5 จำนวน 143 ราย 4.โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ ระดับชั้น ม. 6 จำนวน 1 ราย 5.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ระดับชั้น ปวชปี 2 จำนวน 147 ราย ระดับชั้น ปวช.ปี 3จำนวน 169 ราย ระดับชั้น ปวส. ปี1 จำนวน 92 ราย ระดับชั้น ปวส.ปี 2 จำนวน 113 ราย และ 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนนีโอ ระดับชั้น ปวช.ปี3 จำนวน 97 ราย รวมทั้งสิ้น  1,080 ราย โดย มี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานพร้อมเจ้าหน้าที่อ.ส.ม.อำเภอชนแดนอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์ที่ นำนักเรียนมาในวันนี้

เช่นเดียวกับนายวรยุทธ์ คุณเดช อายุ 60 ปี บ้านอยู่บ้านโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ผู้ปกครองของนักเรียนที่พานักเรียนมาฉีดวัคซีนในวันนี้ว่าได้นำนักเรียนซึ่งเป็นหลายชายมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564เพื่อป้องกันโควัด19อีกปะการไม่ให้มาติดที่พื้นที่จะได้ไม่นำไปแพร่ในครอบครัว

นางสาวจันทร์ธิมา กมลรัตน์ นักเรียนโรงเรียนเสรีศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยว่าตนมีบ้านอยู่บ้านไทรดงยั้ง อ.เนินมะปรางค์วันนี้ได้มาพร้อมผู้ปกครองเพื่อมาฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ซึ่งทำให้สามารถเป็นภูมิคุ้มกันได้และปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงด้วยเพราะใกล้โรงเรียนเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/หัสยา  ชมภู จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here