สถานธนานุบาล เทศบาลนครยะลา สำรองเงินกว่า 150 ล้านบาท หวังแบ่งเบาภาระให้ชาวบ้าน

9

ที่ สถานธนานุบาล เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูรย์ผล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำสถานธนานุบาล เทศบาลนครยะลา เนื่องจากในขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับความเดือดร้อน จากทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และมาตรการการควบคุมป้องกัน ตามคำสั่งของ ศบค. อีกทั้งกำลังเข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคเรียน จึงทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ ขาดรายได้ จากการประกอบอาชีพ สถานธนานุบาล จึงเป็นสถานที่สำคัญในการช่วยผ่อนเบาภาระ ในยามนี้

นายสืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า ในห้วง 2 – 3 เดือนทีผ่านมา มีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการค่อยข้างสูง มีเงินหมุนเวียนวันละกว่า 1-3 ล้านบาท ซึ่งทางสถานธนานุบาล ก็พร้อมให้บริการ และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะบ้านเมือง และเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง การมารับบริการที่นี้ จึงเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา อีกทั้งทางสถานธนานุบาลเอง ก็มีมาตรการช่วยเหลือในการขยายเวลาผ่อนชำระ จาก 5 เดือนเป็น 7 เดือน และราคาดอกเบี้ยที่ถูก ทำให้ประชาชนได้มีทางเลือกและนำเอาเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็น เช่น เปิดภาคเรียน ทั้งค่าเทอม ค่าชุด อุปกรณ์การเรียน ก็มีประชาชนที่มีความจำเป็นเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดนี้ทางสถานธนานุบาลได้สำรองเงินไว้จำนวน 150 ล้านบาท ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 และการเปิดภาคเรียน เพื่อที่จะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่จะนำทองคำ รูปพรรณมาจำนำไว้ นอจากนี้ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าง”

ขณะที่ นายธีรุตม์ ศุภวิบูรย์ผล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจดูการให้บริการ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของจังหวัด โดยสถานธนานุบาล เองก็มีมาตราการ ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะในการเข้ารับบริการ และการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในการออกมาตรการควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19 ก็คำนึงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการควบคุม พร้อมทั้งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะการขาดแคลนรายได้ สถานธนานุบาลจึงเป็นที่พึ่งพาของประชาชน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ให้บริการ ไม่ให้เกิดความแออัด และไม่แพร่เชื้อต่อการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าใจถึงปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และการสำรองเงินทุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งได้ให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ ให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้ในสถานการณ์ขณะนี้

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here