สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง ปรับลดดอกเบี้ยแบ่งเบาภาระ ปชช. จากผลกระทบโควิด 19

0

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอก 3 ทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหยุดงานหรือไม่ก็ตกงานขาดรายได้มาจุนเจือ ครอบครัว จึงต้องหันไปพึ่งโรงรับจำนำซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  โดยบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ในวันนี้พบว่ามีประชาชนนำทรัพย์สินมาจำนำตั้งแต่เปิดให้บริการในช่วงเช้า มีทั้ง ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี  เครื่องมือช่าง เช่น ตู้เชื่อมเครื่องตัดเหล็ก แม้กระทั้งพานทองเหลืองสมัยก่อน

น.ส.นูรียะห์ สาแม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง เปิดเผยว่า สถาน ธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง  ได้จัดสรรวงเงินประมาณ 36 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท 0.50 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1 บาท ต่อเดือน และได้ขยายเวลาให้สำหรับตั๋วจำนำ เริ่ม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 63 จาก 4เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 30 วัน (7เดือน)

ขณะที่แนวโน้มประชาชน จะนําทรัพย์สิน มาจํานำ ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการระบาดอยู่ต่อเนื่อง ทําให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า  ประชาชน ทั่วไป ขาดสภาพคล่อง จึงนําทรัพย์สินมาวางจำนำไว้ที่โรงรับจํานําเพื่อนำไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและค่าใช้จ่ายเพื่อลงทุนในการค้าขายต่อไป

ภาพ-ข่าว  ธานินทร์  โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here