สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ภาคเหนือ พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 3,106 จุด

16

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่ากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3 – 37  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 10 – 71  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 19 – 66   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันคุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนืออยู่ในระดับ ดี

ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 3,106   จุด ในพื้นที่เกษตร จำนวน 1,644   จุด ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 364  จุด, พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 432 จุด ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน   128 จุด,พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 396 จุด ที่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 94 จุด และเขต สปก. จำนวน 328 จุด ที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 70 จุด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยนำ บ.ท.182 /075 สนับสนุนภารกิจลาดตระเวณและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ของกองทัพภาคที่ 3  เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน 2565

ขณะเดียวกันภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณ ศรัทธร วิญญูหัตถกิจ ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาแม่ริมและพนักงาน ได้ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด แก่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอกพงษ์ยุทธ งามเกษม หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here