สถานการณ์และมาตรการป้องกัน แก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโค-19 จ.จันทบุรี

2

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จังหวัดจันทบุรี นาวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าว พบผู้ป่วยรวม 3 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 ราย และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามดูแลแนะนำการปฏิบัติตัว Social distancing ที่ต้องอยู่แยกกับคนอื่นต่อเนื่องไปอีก 14 วัน คงเหลือผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในห้องปลอดเชื้อ เนกาตีฟ ที่โรงพยาบาลพระปกแกล้าเพียง 1 ราย พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกัน งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจังหวัดที่ออกเป็นคำสั่งต่าง ๆ ไปแล้วหลายฉบับ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น รวมทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทางจังหวัดจำเป็นต้องยกระดับในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 เข้มข้นยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมายังพบว่ามีประชาชนยังออกจากบ้าน รวมทั้งการเดินทางไปตามเส้นทางต่าง ๆ ยังมีจำนวนมากไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายที่ต้องการ แต่ถ้าประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี และสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น มาตรการต่าง ๆ ก็จะได้รับการผ่อนปรนลง

ภาพ-ข่าว ไตรรงค์ จ.จันทืบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here