สถานการณ์น้ำในเขตภาคเหนือตอนบนยังพอมีกินมีใช้ไปจนถึงแล้งหน้าเน้อ

2

สถานการณ์น้ำในเขตภาคเหนือตอนบน พี่น้องทุกคนพึงทราบว่ายังพอมีกินมีใช้ ไปจนถึงแล้งหน้า แต่ทุกคนก็ต้องทราบด้วยว่า เราต้องประหยัดการใช้กันด้วยเน้อ จะบอกฮื่อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here