สช.ยะลา ชี้แจงแล้ว เหตุรวมกลุ่มจนเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ศูนย์มัรกัสยะลา แพร่ระบาดในสถาบันปอเนาะ พร้อมมาตรการควบคุม

16

จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดใหญ่ในกลุ่มคลัสเตอร์ของนักเรียนในศูนย์มัรกัสยะลา หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ทำให้พบการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ไปในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคไทย ซึ่งล่าสุดได้พบการระบาดในกลุ่มของนักเรียนสถาบันปอเนาะที่สอนกุรอ่านในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแบหอ ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ล่าสุด วันนี้ 24 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายวิทยาศิลป์ สะอะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ระบุถึงกรณีการเปิดเรียนและรวมกลุ่มกันในสถานศึกษาการศึกษาอิสลามในพื้นที่ และทำให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้างไปแล้วนั้นว่า ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา หลังจากที่มีคำสั่งของ ศบค.ยะลา ก็ได้มีหนังสือสั่งการไปที่ สช.อำเภอต่างๆ ให้ดำเนินการประสานแจ้งให้กับสถานศึกษาเอกชนในสังกัดทุกประเภทได้ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามประกาศคำสั่งชุดต่างๆ

  ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาปอเนาะเป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทที่ 7 ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่ใช้บังคับในปัจจุบัน หลังจากเทศกาลฮารีรายอที่ผ่านมาทางโต๊ะครูก็จะเรียกนักเรียนทั้งหมดกลับเข้ามายังปอเนาะเพื่อจะได้เตรียมการเปิดภาคเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดคือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ปรากฏว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลายังมีต่อเนื่อง ทาง ศบค.ยะลา จึงมีมติให้เลื่อนเปิดเรียนแบบ On Site ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงทำให้ปอเนาะบางส่วนได้ส่งนักเรียนกลับบ้านไปก่อนแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้กลับไป ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ระบุว่า ในส่วนของสถาบันปอเนาะบางแห่งที่ไม่ได้ปล่อยนักเรียนกลับบ้านนั้น ศบค.ยะลา จึงได้มีการออกคำสั่งที่ 112/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ(สถาบันศึกษาปอเนาะ)และสถานศึกษาอื่นที่มีนักเรียนนักศึกษาพักอาศัยอยู่ในสถานศึกษาเป็นการประจำ โดยหากมีผู้เรียนที่มาพักอาศัยที่สถาบันอยู่แล้วให้คงพักอาศัยที่สถาบันแห่งนั้น ห้ามเคลื่อนย้ายและจะมีเจ้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลในด้านมาตรการ ซึ่งขณะนี้ตนเองได้กำชับในข้อสั่งการไปยังทุกสถาบันศึกษาอิสลามได้ทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด “อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า ในการกำกับดูแลป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถาบันการศึกษาปอเนาะนั้น ขณะนี้ได้มีการควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายผู้เรียน บุคลากรที่มาพักอาศัยอยู่และรายใหม่ที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังสถาบันปอเนาะได้ ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ส่วนของมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม ทาง ศบป.อำเภอทุกอำเภอจะร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลาจะมีการจัดระเบียบให้กับสถาบันปอเนาะแต่ละแห่งในการดูแลผู้เรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here