สจป.3 แพร่ สั่งให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก ผู้ต้องหา ไม้ พร้อมของกลางดำเนินคดี

17

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.3 สาขาแพร่ สั่งการให้ นายอรุณ คงได้ /หน.หน่วยฯ พร.12 (แม่จั๊วะ)/หน.นปพ.แม่จั๊วะ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดแพร่, เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดแพร่

 ทำการตรวจพบการกระทำผิด 1 ราย ตรวจยึด พื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 – 2 – 61 ไร่ ไม้สักท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.13 ลบ.ม.  ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 13 ท่อน ปริมาตร 0.54 ลบ.ม. ถังน้ำพลาสติกกลม สีฟ้า ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังน้ำพลาสติกสี่เหลี่ยม สีขาว ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ท่อ พีวีซี สีฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 340 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น ท่อ พีวีซี สีฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 290 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

8. ท่อพลาสติก สีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว  440 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น ท่อพลาสติก สีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว  610 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

10. ท่อพลาสติก สีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว  340 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

สถานที่เกิดเหตุที่ เขตพื้นที่สวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ แปลงปลูกป่าปี 2516 ท้องที่บ้านแม่พวก ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

-นำส่ง พงส.สภ.ห้วยไร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 2 คดีที่ 150/64 ยึดทรัพย์ที่ 80/64 ลงวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 20.00 น. โดยมี ร.ต.อ.บรรจง แสงการ เป็น พนักงานสอบสวน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here