สจป. 3 แพร่และหน่วยงาน ร่วมการประชุมผู้บริหาร กท.ทรัพยากรธรมชาติฯ ผ่านระบบ VDO Conference

3

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดย นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการพร้อมด้วย ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน, ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และ ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ โดยมี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมประชุม สำหรับจังหวัดแพร่ ณ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ มี นายปรีชา โตมี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here