สจป. 3 สาขาแพร่ ร่วมประชุม รับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

5

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  3 สาขาแพร่  โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่, นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ, นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ  อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน และมี นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สำนักบริหารกลาง, นางนันทนา บุณยานันท์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน, นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ 3 ลำปาง ผอ.ส่วนฯ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการและพนักงาน สจป.ที่ 3 ลำปาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here