สจป.3 สาขาแพร่ มอบเช็ค “เงินอุดหนุน” เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อเติมพลังการขับเคลื่อน

9

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นายธีรพล มีทองขาว ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน ร่วมกันมอบเช็ค”เงินอุดหนุน” เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ท้องที่จังหวัดแพร่ รวม 60 หมู่บ้าน ๆ ละ 30,000 บาท โดยมีประธานและคณะกรรมการเครือข่าย โดยมีผอ.สำนักฯ เป็นประธาน

สำหรับการมอบเงินอุดหนุนในครั้งนี้เป็นการมอบให้กับเครือข่ายไฟป่าเดิมที่กรมป่าไม้ได้จัดสร้างไว้ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมในการผนึกกำลังกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่และภาคเหนือในฤดูไฟป่าที่จะถึงนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here