สจป.3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day

4

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดย นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ข้าราชการ พนักงาน สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานที่ทำงาน อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบและร่วมกันจัดทำเสวียนเก็บใบไม้ ตามมาตรการชิงเก็บ ลดเผา ในบริเวณสำนักงาน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแพร่ ณ บริเวณ สจป.3 สาขาแพร่ โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ เป็นประธาน

นายจีระ ทรงพุฒิ กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 แพร่ พร้อมด้วยผอ.ส่วนอำนวยการ และผู้บริหาร ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ข้าราชการ พนักงาน สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานที่ทำงาน อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบและร่วมกันจัดทำเสวียนเก็บใบไม้ ตามมาตรการชิงเก็บ ลดเผา ในบริเวณสำนักงาน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here