สงคราม ขาวสะอาด” ผอ.สจป.3 แพร่ พร้อมผู้อำนวยการ ร่วมประชุมมอบนโยบายจาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ทาง VDO.CF.

4

นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยส่วนอำนวยการ นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและ นายมานะ จิตฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และผอ.ส่วนทุกส่วน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวว่า วันนี้เป็นการทำงานวันแรกของปี 2566 และมีการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับพื้นที่  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาง VDO.CF  โดยมี นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยส่วนอำนวยการ นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและ นายมานะ จิตฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และผอ.ส่วนทุกส่วน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here