สงขลา ออกแบบการเรียนรู้ เรียกคืนหน่วยความจำ อับเดตคุณภาพการศึกษา

2

ที่ โรงเรียนบ้านโคกเมา หมู่ที่ 7 บ้านโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา        นายอาจินต์ สุขศรีสังข์ ผอ.รร.กล่าวถึงพลังใจแห่งความเป็นครู และการพัฒนาที่ได้รับจาก      นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ ให้กำลังแก่ ครู นักเรียนในการบริหารการจัดการศึกษา และพร้อมนำจุดเน้นของนายอุทัย กาญจนะ ผอ.เขตฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐาน สานฝันสู่ความเป็นเลิศ    ตามดูการออกแบบบรรยากาศสถานศึกษาหลากหลาย รูปแบบ มีการจัดผ่อนคลายบางมุมเหมือนรีสอร์ท บางมุมคลายทุกข์สุขใจ บางพื้นที่ลานวิ่งเล่นพัฒนาการ  บางมุมสนามออกเหงื่อเรียนรู้ ส่วนชั้นเรียน สะอาด สบาย  

โรงเรียนเป็นบ้าน น่าอยู่ น่าเรียน สีสัน ออกลาย รูปทรงเลขาคณิต ร่มรื่น จะนั่ง จะพัก     แวะมาดูครูเป็นแม่ครู พ่อครู อุ้ม หอบ กระเตง นักเรียนเข้าใหม่  แต่ครูหาทิ้งลูกศิษย์น้อยเลยบรรยากาศอบอุ่นเยี่ยงบ้าน ที่มีความสวยงามพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะวิชาการ (เก่ง ดี)ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตที่สามารถ นำความรู้ไปพัฒนา ใช้ในชีวิต

 โดยมีนายอาจินต์ แม่ทัพ พร้อมจัดทัพ ครูออกแบบส่งต่อวิธีการสู่นักเรียนเรียนรู้ที่ครูตั้งใจการเรียนรู้ ที่เกิดกับผู้เรียน สอดรับ นโยบายและที่สำคัญกับจุดเน้นของ นายอุทัย กาญจนะ ผอ.เขตฯเริ่มปรับพื้นฐานความเป็นมิตร ครูกับนักเรียน ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ทบทวนเรียกคืนความทรงจำ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ท่ามกลางการเรียนรู้ที่ รร.มีความสุขและปลอดภัย

ซึ่งในห้วงเวลาออกแบบการเรียกคืนความทรงจำ คัดกรองนักเรียนและปรับปรุงการเรียนรู้ ให้เท่าทันเท่าเทียม และระยะออกแบบการเรียนรู้แบบยกเครื่องแก่นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ให้เกิดความรู้ มีทักษะ มีอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่จุดเน้น สพป.สงขลา เขต 2 ที่สำคัญจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั่นหมายความว่า โรงเรียนแห่งนี้ ออกแบบการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างครอบคลุม ตอบโจทย์ผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคมต่อไป

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here