สงขลา- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก

84

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5  จ.สงขลา โดยนายสุพิท   จิตรภักดี  ผอ.สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5  จ.สงขลา  และนายสุชาติ  แสงทอง  เกษตรอำเภอสิงหนคร  ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออกหรือ “ ป้าติ้วแมงโก้” ที่หมู่ 5 บ้านนาออก ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  โดยกลุ่มดังกล่าว ผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่ม ของอร่อยยอดฮิตจากสงขลา ที่ไม่ว่าใคนมาเยือน ก็ต้องพากันซื้อกลับ เพราะไม่อาจต้านทานกับรสชาติที่แซ่บเด็ดดวงของมะม่วงลูกจิ๋ว ซึ่งผ่านกรรมวิธีแปรรูปให้มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน แถมกรอบโดนใจ ที่วันนี้ถูกนำมาพัฒนายกระดับด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ จนชาวบ้านผลิตขายแทบไม่ทัน  และยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงอีกหลายรูปแบบเช่น น้ำมะม่วงพร้อมดื่ม , แยมมะม่วงสุก  ,มะม่วงอบแห้ง  ,น้ำพริกมะม่วง เป็นต้น จังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างรายได้เข้าจังหวัดกว่า 200 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่ปลูก เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด 

ภาพ-ข่าว อนุกูล คนข่าวสะเดา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here