สงขลา ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออก เขียนได้ Let’s join in making a literate world

3

 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ รร.วัดเทพชุมนุม ตั้งหมู่ที่ 3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่. จ.สงขลา เพื่อให้กำลังใจ ผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการศึกษาโดยมีนายสุชาติ  ขวัญกลับ ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ว่า โรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริ  “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้  Let’s join in making a literate world “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อน้อมนำสานต่อมาตลอด สอดรับกับนโยบาย สพฐ.และจุดเน้นของ นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น”  รร.ได้การสนับสนุนและดูแลจากบริษัทเคปพิค่อนเน็ตเวิร์คในการสร้างคลังสมองห้องเรียนห้องสมุด ที่มีนักเรียนให้ความสนใจและติดการอ่านกว่า 684คน มีหนังสือร่วม 2 หมื่นเล่มหลากหลายประเภท หลากหลายอารมณ์แห่งการรับรู้  ที่สำคัญ รร.แห่งนี้มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างดี สามารถนำความรู้สู่การพัฒนา เขียนหนังสือทำหนังสือเล่มเล็ก แต่งนิทานจากจินตนาการจากตำนานเล่าขานในท้องถิ่น จากฝึมือนักเรียน มากมายวางให้อ่าน อาทิ ทวดเหล็กขูด อย่างภาคภูมิใจของ ครู นักเรียน และชุมชน นักเรียนเข้าแข่งกิจกรรมที่บริษัทฯจัดขึ้นทุกปี มีรางวัลมากมาย การอ่านออกเขียนได้ รุ่นสู่รุ่น อย่างภาคภูมิใจของชุมชน นายสุชาติอย่างภาคภูมิใจว่า ห้องสมุดมีชีวิต ที่นี่ ได้น้อมนำเพื่อสร้างให้ทุกคนและชาวโลกอ่านออก เขียนได้: ”Let’s join in making a literate world”

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here