สงขลา บ้าน วัด โรงเรียน “บวร”จัดการเรียนตามพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุข ผู้เรียนสู่ชุมชนบ้านวังพา

3

ที่โรงเรียนบ้านวังพา หมู่ที่ 9 บ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สพป.สงขลา เขต 2 เกี่ยวกับการเรียนรู้สร้างสุขบนความพอเพียง โรงเรียนแห่งนี้ ผู้ปกครองนิยมย้ายถิ่นฐานตามอาชีพ และห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอหาดใหญ่ เมืองหลวงของภาคใต้ มีนายทรงพล อารมณ์เย็น ผอ.โรงเรียน ที่รวมครูกับชุมชนเข้าด้วย ปรับแผนการบริหารภายใต้ บ้านวัดโรงเรียน “บวร”สนองนโยบายกระทรวง ศธ.

และ สพฐ.4 ด้าน รวมถึงจุดเน้น สพป.สงขลา เขต 2  จัดการเรียนการสอนรูปแบบตามพระราชดำริ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุข จัดการเรียนรู้ ที่ นักเรียนต้องได้ องค์ความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผ่าน ฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน อาทิ เลี้ยงไก่  ปลูกไม้ผล พืชสวนครัว เลี้ยงปลา ผ้ามัดย้อม มโนราห์ อื่นๆ สำคัญสุด ต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ลายมือสวยยกชั้น แก่นักเรียนกว่า 200 คนที่โรงเรียนร่วมกับชุมชนหล่อหลอม คุณธรรม จริยธรรม บูรณาการด้านวิชาการสู่ทักษะอาชีพที่นักเรียนสามารถนำพาองค์ความรู้และประสบ    การณ์สู่ครัวเรือนและชุม เพื่อร่วมกันใช้การศึกษานำพาสู่ความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here