สงขลา นักเรียน คลองหอยโข่ง อัปเดต แปรรูปอาหาร สู่แพ็คเกจ สร้างอาชีพ มีรายได้ตามรอยพระราชดำริ

5

นาย อำนวย    สุวรรณชาตรี ผอ.รร. ที่น้อมนำ พระราชดำริ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมาตลอด สร้างคุณภาพการศึกษาสร้างทักษะอาชีพ แก่ผู้เรียน ซึ่งได้รีบการส่งเสริมจาก จากหน่วยงานต้นสังกัด ที่สำคัญมีเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การสนับสนุนแก่ผู้เรียน ล่าสุด ส่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง

จัดฝึกอบรมการถนอม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมฝึกปฏิบัติการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  บุคลากรทางการศึกษา ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งและเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และเกษตรกรทั่วไป โดยมีวิทยากรจากสถาบันการศึกษา  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อาจารย์กนิษฐา  สัมมุชา และอาจารย์ธนกร ห้วยห้อง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปปลา(ต่อ) (ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ปลาสวรรค์ ปลาหยอง) สาธิตและฝึกปฎิบัติการผลิตขนมทองม้วนทองพับ

โดยคุณอิสรีย์ สุวรรณรัตน์ ขนมบ้าบิ่น โดย #คุณโอ๋ขนมไทย ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  ที่นี่น้อมนำพระราชดำริ เข้ามาดำเนินการกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์มีทักอาชีพ มีรายได้ สร้างความสุขแก่ผู้เรียน อย่างไรก็ตาม คณะครู นักเรียนขอบคุณทุกองค์กรที่สนับสนุน ร่วมกันพัฒนาการศึกษามาตลอด

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here