สงขลา นวัตกรรมล่าสุดในการรักษาโรคข้อเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วย ” วิธีการฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียม ผ่านอัลตร้าซาวนด์นำวิถี “

3

ที่ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.สุนทร  ศรีสุวรรณ์  อาจารย์แพทย์งานศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  ได้กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเกือบทุกคน  หนึ่งในนั้น คือ โรคข้อเสื่อม  และ “การฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียม” เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคข้อเสื่อม ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน การฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียม” เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่เป็นมาตราฐาน  มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังให้ผลการรักษาที่ดี ทั้งยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้มากมายทางการแพทย์  วิธีการรักษาแบบนี้สามารถฉีดเพื่อทำการรักษาภาวะข้อเสื่อมได้ทั้ง ข้อเข่า  ข้อไหล่ ข้อเท้า เป็นต้น

หลักการในการดูแลรักษา คือ ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำการสังเคราะห์น้ำเลี้ยงไขข้อเทียมโดยให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำเลี้ยงข้อในธรรมชาติ และให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียมดังกล่าวเข้าในข้อเข่าที่เสื่อมสภาพ โดยหวังผลเพิ่มการหล่อลื่นในข้อเข่าประสิทธิผลที่ได้ คือ ลดแรงกระแทก  ลดการอักเสบภายในข้อ ซึ่งช่วยลดอาการปวดข้อเวลาใช้งาน  และอาจช่วยเพิ่มพิสัยการงอเหยียดของข้อได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ยังมีงานวิจัยในต่างประเทศรองรับด้วยการทดลองทำการฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปี ผลจากการทดลองที่ได้คือ ช่วยชะลอความเสื่อมของข้อเข่าในระยะยาว ลดโอกาสการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยไม่จำเป็นในอนาคตอีกด้วยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการรักษาด้วยวิธีการฉีดนี้ จะต้องอาศัยทักษะความแม่นยำและมั่นใจว่า น้ำเลี้ยงไขข้อเทียมดังกล่าวได้เข้าไปยังภายในข้อต่อนั้นๆ ที่เป็นจุดบ่งชี้ถึงปัญหาของโรคได้อย่างถูกต้อง มีความแม่นยำเฉพาะจุด

โดยปกติแล้วทางการแพทย์จะใช้ตำแหน่งทางกายวิภาค ( Anatomical Landmark ) ในการกำหนดจุดฉีดยาเพื่อเข้าข้อต่อที่มีความแม่นยำในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีโอกาสที่ยาอาจจะเข้าไปตรงจุดที่แพทย์ต้องการไม่ได้  ในเทคโนโลยีล่าสุดทางการแพทย์ปัจจุบัน จึงได้มีการนำอัลตร้าซาวนด์ทางกระดูกและข้อ( Musculoskeletal  Ultrasound ) มาช่วยนำวิถีในการฉีดยาเข้าข้อต่างๆ ในร่างกาย  ซึ่งวิธีนี้มีประโยชน์ต่างๆ มากมายในการรักษา 

กล่าวโดยสรุปแล้ว  การรักษาโดยการฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียมร่วมกับการใช้อัลตร้าซาวน์นำวิถี  จะช่วยให้แพทย์สามารถรักษาได้ตรงจุด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เห็นผลในการรักษาได้เป็นอย่างดี      สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thedoctorbone.com

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here