สงขลา งานแสดงสินค้าอาหารดี 4 ภาค มีสินค้า OTOP ทั่วทุกภาคสินค้าผลิตภัณฑ์ sme อาหารดี 4 ภาค

12

งานแสดงสินค้าอาหารดี 4 ภาค ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดสงขลาและต่างจังหวัดทั่วประเทศที่สมัครใจตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

รวมถึงการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมส่งเสริมการจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา  ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมภายในงานมีสินค้า OTOP ทั่วทุกภาค สินค้าผลิตภัณฑ์ sme อาหารดี 4 ภาค จากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน 120 บูท ขนมพื้นบ้านเมืองสงขลา การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม 4 ภาคจัดการภายใต้มาตรการคุมเข้ม covid 19    งานแสดงสินค้าอาหารดี 4 ภาค จัดโดยผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลาที่จับมือกัน จัดงานนี้ขึ้นมาระหว่างวันที่ 18 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับบรรยากาศภายในงานแสดงสินค้าอาหารดี 4 ภาคในวันแรกมีชาวสงขลาเดินทางมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมากพร้อมกับเลือกซื้ออาหารที่แต่ละภาคนำมาขายโดยมีโต๊ะและเก้าอี้นั่งรับประทานได้ในช่องกลางของทางเดินระหว่างร้านทั้ง 2 ด้าน โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด ในขณะ เดียวกันแต่ละบูธจะมีพลาสติกใสกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ผู้ที่เข้างานทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองที่ประตูทางเข้าและจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในงานทุกคนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here