สงขลา ครู พร้อมรับ นร.เปิดเทอม On-Site 100%

2

ที่ รร. บ้านใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมทีมนิเทศ ติดตามฯลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู ผู้บริหารนักเรียน ในการเตรียมพร้อมทุกมิติเพื่อรับการเปิดเทอม  ด้านภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องตัดผม  ห้องเรียนแปลงเกษตรพอเพียง ห้องพยาบาล ห้องประชาธิปไตย  ห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมโรงเรียน  หนังสือเรียน บริเวณต่างๆพร้อมเปิดเรียนเต็มร้อย

โรงเรียนแห่งนี้ จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 2 – ขั้น ป.6  นร.ร่วม 300 คน ครู 18 คน  โรงเรียนแบ่งพื้นที่ ให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านเหนือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งต่อเด็กเหล่านี้ให้กับ รร.เป็นการรวมพลังพัฒนาการศึกษาร่วมกันของต่างหน่วยงานโดยการบริหารของนายธนา ทองคโชค ผอ.โรงเรียนใช้หลักการบริหาร สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้วัฒธรรมไทย  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการรับเปิดเทอมเป็นอย่างดีและน่าชื่นชมอย่างไรก็ดี นายอุทัยฯ ย้ำ สพป.สงขลา เขต 2 ทั้ง 126 โรงพร้อมเต็มร้อยเปิดเทอมในวันที่ 17 นี้ ฝากผู้ปกครองมั่นใจ การพัฒนาคุณาพการศึกษานักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างมีคุณภาพแลพประสิทธิภาพ มีความสุขและปลอดภัย สอดรับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้น เขตพื้นที่ฯ

ทางด้าน นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการ จ.สงขกล่าวว่าโรงเรียนใน จ.สงขลา 860 กว่าโรง พร้อมเปิดเรียนแบบออนไซน์ในภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากนักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี รับวัคซีนแล้วร้อยละ 92 และกำลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ประมาณ ร้อยละ 50  จากนักเรียนทั้งหมด 120,000 คน และนักเรียนในกลุ่มอายุ 5-11 ปี ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 76,000 คน  และเหลือนักเรียนประมาณ 60,000 กว่าคน  กำลังขอรับวัคซีนเข็มที่ 1 

นายพรศักดิ์ฯ กล่าวว่านักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาจากสาเหตุผู้ปกครอง  ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนรับวัคซีนก่อนที่นักเรียนเรียนแบบออนไซน์ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พ.ค.65 ก่อนที่นักเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิดและมีอาการรุนแรง รายงานจากสำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา กล่าวว่า ย่อมรับว่ามีเด็กนักเรียนที่ยังไม่ยอมรับวัคซีนป้องกันโควิดทุกกลุ่มประมาณ 180,000 กว่าคน นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขได้ให้นโยบายแก่สารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกค้นหานักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  และไปทำควาเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ยอมรับการฉีดวัคซีนก่อนที่จะเปิดเรียน หากยังมีนักเรียนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมากอันตราย

 ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here