สงขลา กลุ่มชาวบ้านที่หนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ไม่พอใจสภาพัฒน์ฯ ภายหลังเบี้ยวนัดลงพื้นที่ จัดทำ SEA

5

เครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น  นำโดย นางมณี อนันต์ทบริพงษ์ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่  ต.สะกอม ต.ตะลิ่งขัน ต.นาทับ อ.จะนะ ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ กว่า 50 คน  ได้เดินทางมา 17:25 เมือง สงขลา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม และการเลือกปฎิบัติแบบไม่เป็นกลาง ในการดำเนินการจัดทำ รายงานการศึกษาระดับยุทธศาสตร์(SEA)  ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 ธันวาคม 2564) โดยมีนางพรรธิภา รัตนะ ผู้เชียวชาญด้านยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับหนังสือ

โดยกลุ่มเครื่อข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า การจัดทำ SEA ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องการสนับสนุนโครงการฯ แต่กลับลงพื้นที่ไปรับฟังข้อมูลจากกลุ่มคัดค้านโครงการเพียงด้านเดียว

    โดยตั้งข้อสังเกตุ ว่า 1.) การกำหนด พื้นที่ในการพบกับประชาชน ในพื้นที่ดำเนินโครงการนั้น ไม่ได้มีการสุ่มพื้นที่ของประชาชนจริงๆ ตามที่แจ้งมาตั้งแต่ต้น แต่กลับมีการประสานงานเป็นอย่างดีกับกลุ่ม ที่มีความคิดเห็นคัดค้านโครงการฯ โดยสังเกตได้จากก่อนที่จะลงพื้นที่ กลุ่มคัดค้านได้มีการเตรียมความพร้อม และประกาศแจ้งเพื่อรวมตัวกัน พร้อมกับเชิญชวนผ่านเสียงตามสายล่วงหน้า

    2.). การกำหนดพื้นที่ลงไปพบชุมชน เป็นการเลือกพบแบบมีนัยซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้คัดค้านโดยตรง เช่นกลุ่มเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ไม่มีโอกาสนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและปัญหา ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งการลงพื้นที่ศึกษาก็ยังคงเลือกสถานที่ศึกษาที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้คัดค้าน โครงการมาตั้งแต่ต้น และที่สำคัญพื้นที่ที่ศึกษาไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบโดยตรง ขณะที่คนในพื้นที่สะกอม ตลิ่งชัน นาทับ กลับไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในมิติ การศึกษา และปัญหาเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ

   3). ในการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ ที่มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้กำหนดเส้นทางและจุดนัดหมาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะเป็นหนึ่งในผู้นำทางความคิดในการคัดค้านโครงการฯมาตลอด

    นางมณี อนันต์ทบริพงษ์  ตัวแทน ชาวบ้าน กล่าวว่า ทางเครื่อข่ายฯและตัวแทนชาวบ้านมีความกังวล และไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สภาพัฒน์ฯ แสดงบทบาท การทำงานที่ไม่โปร่งใส ไม่มีความจริงใจและไม่เป็นมืออาชีพ ซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานในการดำเนินการจัดทำ (SEA) ในครั้งนี้ ด้วยเหตุผล และข้อสังเกตข้างต้น ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ จึงขอให้สภาพัฒน์ฯ ทบทวนบทบาทและภารกิจในฐานะ เป็นหน่วยงานที่ใช้เงินภาษีของประชาชน ซึ่งต้องตระหนักว่าจะต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชน ไม่ใช่ไปเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และหากต้องการทำ Sea แบบหวังผล เพื่อสนองกลุ่มบุคคล จะทำให้เป็นการเสียภาษีของประชาชนแบบเปล่าประโยชน์

    หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. ทางเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ได้เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือและข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมี นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวนการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนรับหนังสือ

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here