สงขลาเทศบาลเมืองสะเดาจัดงาน เหลียวหลังแลหน้า ย้อนรอย 79 ปี เทศบาลเมือง

10

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดร.นาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศบาลเมืองสะเดา นายธีรยุทธ นาวีเดล ปลัดอาวุโส อำเภอสะเดา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมกันเปิดงาน “ เหลียวหลังแลหน้า ย้อนรอย 79 ปี เทศบาลเมืองสะเดา ” ประจำปี 2562 งานดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ สร้างรายได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ร่วมศึกษาเรื่องราว ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของเมืองสะเดา ซึ่งถูกจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 และครบ 79 ปีในปีนี้

ภาพ-ข่าว อนุกูล คนข่าวสะเดา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here