สกสว. พม. จับมือ มน. ร่วมผลักดัน MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ (พิษณุโลก)

1

ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเชิงนโยบายในหัวข้อ “MCE วิสาหกิจขุมชนแก้วิกฤตประเทศ”  ซึ่งงานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้น

สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ คือการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชนซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการสร้างรายได้ เน้นพัฒนาพื้นที่ และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งเพิ่มทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ และต่อยอดความยั่งยืนให้ชุมชนในการทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และการเสวนาเพื่อร่วมสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจ MICE ในหัวข้อที่นำสนใจ “มุมมองอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาประเทศ” และ “วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” และการบรรยาย หัวข้อ “e-Commerce ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสมารถการแข่งขันผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีไทย” โดยผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ออกร้านและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here