สกลนคร ไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

6

ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกร จำนวน 2,991,825 บาท และร่วมกันแปลอักษรสัญลักษณ์ “ทรงพระเจริญ”

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโคเพศเมีย จำนวน 184 ตัว และกระบือเพศเมีย จำนวน 25 ตัว รวม 209 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และดำเนินการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 250 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์    สำหรับพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเกษตรกรชาวอำเภอโพนนาแก้วและนักเรียนจากโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here