สกลนคร โรงเรียนผู้สูงอายุกับความใฝ่ฝันของนักเรียนอยากเป็นอะไร

183

โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนที่ก่อสร้างขึ้นมาด้วย งาบประมาณของ อบต.ห้วยยาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สกลนคร ตั้งอยู่ที่ริมถนน บ้านศรีวิชา หมู่ 1 ต.ห้วยยาง ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุหลายแห่งในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน แล้วจึงค่อยๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมสันทนาการตามความต้องการของผู้สูงอายุ รูปแบบการดำเนินการ เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน มีผู้สูงอายุเข้ามาเรียน 60 คน อายุตั้งแต่ 60-80 ปี ซึ่งผู้บริหาร อบต.ห้วยยาง ต้องจัดหาชุดนักเรียนมาให้ด้วยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี รวมไปถึงงบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน ส่วนอาหารกลางวันนักเรียนเป็นผู้จัดหา มีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าโอท็ป การแปรรูปผลผลิตต่างๆออกจำหน่ายด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีนายรำลึก อิงเอนุ ปลัด อบต.ห้วยยาง รักษาการ นายก อบต.ห้วงยาง เป็นหัวหน้าชั้น

นายรำลึก อิงเอนุปลัด อบต.ห้วยยาง กล่าวว่า หลังจากที่นักเรียนมาเข้าแถวเพื่อรายงานตัวแล้ว ก็มีการเคารพธงชาติเหมือนกับโนรงเรียนทั่วไป จากนั้นก็เป็นการสวดมนต์และมีการออกกำลังทำกายบริหารเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง จากนั้นได้พากันออกไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นสถานที่เก็บและแสดงอัฐิบริขาร ที่วัดป่าสุทธาวาส เขตเทศบาลนครสกลนคร ต่อมาได้เดินทางไปที่ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สกลนคร เพื่อชมห้องทรงงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมห้องฉายหนัง ห้องศาสนา ห้องวัฒนธรรม เป็นต้น

ก่อนที่จะมีการสันทนาการรื่นเริงกันละเดินทางกลับ ก่อนกลับคุณครูได้ให้นักเรียนออกมาพูดถึงชื่อ อายุ และความใฝ่ฝันของตนเอง โดยนักเรียนได้ออกมากล่าวถึงความฝ่ฝันว่า ตัวเองชื่อ เด็กชาย….เด็กหญิง……มีความใฝ่ฝัน “อยากเป็น ส.ส.” / “หนูอยากเป็นหมอ” “หนูอยากเป็นครู” “ผมอยากเป็นพลเอกประยุทธ” ”ผมอยากเป็นพลเอกประวิทย์” “ อยากเป็นชาวนากระดูกสันหลังแห่งชาติ” บางคน “อยากเป็นนักข่าว” แต่มีนักเรียนคนหนึ่งพูดว่า “หนูอยากเป็นแพนเค้ก” เรียนเสียงฮาได้อย่างน่ารัก สรุปแล้วนักเรียน 60 คน อายุรวมกัน ปาเข้าไปกว่า 4.000  ปี  แต่ก็ต้องชื่อนชมผู้บริหาร อบต.ห้วยยาง ที่มีโครงการดีดีแบบนี้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here