สกลนคร เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน อายุ 16-18 ปี ก่อนเปิดเทอม

9

ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นายแพทย์ สมนึก อภิวันทนกุล รอง ผอ.รพศ.สกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเด็กนักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก ซึ่งในวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอเมือง อายุระหว่าง 16-18 ปี ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาคเช้าจำนวน 1,530 คน ภาคบ่ายโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน 942 คน และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จำนวน 523 คน ที่มาลงทะเบียนไว้ รวมทั้งสิ้น 2,995 คน

 เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 และเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆอีกด้วย ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม นี้ จะมีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนมัธยมขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีอายุ 16-18 ปี จำนวน 5 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 914 คน ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ทั้งนี้ บุคคลากรทางการแพทย์จะระดมฉีดวัคซีนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมในพื้นที่ รวมทั้ง 18 อำเภอ  ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี รวมทั้งสิ้น 25,045 คน ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเปิดเทอม 

โดยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคโควิด-19 ตามความสมัครใจให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 จึงได้มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 16-18 ปี ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here