สกลนคร เพื่อไทยรุกอีสานส่งขุนพลสอนวิธีบำรุงรักษายางพารา

2

ที่บ้านคำสร้างถ่อ หมู่ 9 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกยางพารา ของเกษตรกร กลุ่ม ต.อุ่มจาน และ ต.นาเพียง กว่า 200 ไร่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็น อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วย  ส.ส.วิสุทธิ์ ​ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.พะเยา อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา (มหานิยม) พรรคเพื่อไทยเขต 2 จ.สกลนคร นายคมเดช ไชยศิวะมงคล ส.ส.เพื่อไทย เขต 3 จ.กาฬสินธุ์ ส.ส.สกุณา สาระนันท์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 5 จ.สกลนคร

ผนึกกำลังนำร่องจัดงานให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแนะนำวิธีการบำรุงรักษาและแสดงวิธีการปฏิบัติในการรักษาต้นยางพารา เพิ่มปริมาณน้ำยางพร้อมขี้ยางตั้งเป้า 6 เดือน เพิ่มมูลค่ามุ่งสร้างรายได้แก่เกษตกร สร้างรายได้ไร่ละ 100,000 บาท โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 4 อำเภอ ประกอบด้ว อ.อวานรนิวาส อ.กุสุมาลย์ อ.โคกศรีสุพรรณ และ อ.สว่างแดนดิน โดยพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าสร้างแลนด์มาร์คให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่สามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืน ทั้งนี้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พร้อมวิทยากรได้แสดงถึงขั้นตอนและวิธีการในการบำรุงรักษาต้นยางพารา โดยการใช้ผงชีวภาพรักษาเนื้อไม้ยางพารา พร้อมวิธีการใส่ปุ๋ยทั้งแบบ จุลินทรีย์และปุ๋ยเม็ด เพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีการในการบำรุงรักษา ให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม

ทั้งนี้ มหานิยม หรือส.ส.ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกุณา สาระนันท์ ลงมือขุดดินใส่ปุ๋ยทายารักษาโคนต้นยางพารา และวิธการรักษาเนื้อไม้เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำยางพารา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน อาจารย์สมคิด หมอกมีชัยข้าราชการบำนาญ เจ้าของสวนยางพารา อาจารย์สัมพันธ์ แสงพรหมชารี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยจังหวัดสกลนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ 2 อำเภอ เข้าร่วม 

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here