สกลนคร เปิดเทอมวันแรกคึกคัก ศธ.ยันดูแลนักเรียนอย่างดี

8

ที่โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนสกลรสชวิทยานุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยมีนายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นำคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ โดยนายธฤติ ประสานสอน กล่าวว่า ตลอด 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา  โรงเรียนไม่ได้เปิดทำการเรียนการสอนในลักษณะชั้นเรียนหรือว่า on site ซึ่งในปีการศึกษานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประสานดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เปิดโรงเรียนในลักษณะ on site ให้ได้ 100 % ส่วนจะเป็นรูปแบบเด็กนักเรียนมากันทั้งหมดทุกคนในวันเดียวกัน หรือเป็นวันเลขคี่เลขคู่ก็อยู่ในบริบทความพร้อม  แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นการเตรียมการต่างๆต้องถือตามมาตรการที่ ศปก.กำหนด  ไม่ว่าจะมาตรการหลักมาตรการเสริมหรือมาตรการเข้ม  และที่สำคัญคือแผนเผชิญเหตุอย่าง เช่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล หรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ที่ได้ลงตรวจเยี่ยมนี้พบว่า สถานศึกษาโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำชับและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหารครูและบุคลากรให้ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ซึ่งเท่าที่ตรวจเยี่ยมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และก็ทางสถานศึกษายังได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมให้กับนักเรียนที่เกิด Learning loss ในระหว่างที่ไม่ได้มาเรียนหนังสือ 2 ปี การศึกษาที่ผ่านมา มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด  เพราะว่าจะต้องมีการประเมินความพร้อมตนเองเพื่อจะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการดำเนินการการเปิดภาคเรียนก็ขอนำเรียนกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีความสบายใจที่ลูกๆมาโรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างปลอดภัยจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่เพราะวันนี้เป็นวันแรกในรอบ 2 ปีที่ลูกๆเด็กนักเรียนได้มาเรียนหนังสือพวกเราทุกคนเห็นตรงกันว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สำหรับบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาโรงเรียนซึ่งทุกคนมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเมื่อเช้าได้คุยกับผู้ปกครองดีใจไหมที่โรงเรียนเปิดได้รับคำตอบดีใจสุดเพราะกว่า 2 ปีที่ผ่านมานั้นทำหน้าที่ผู้ช่วยครูมาตลอดซึ่งก็มีข้อจำกัดเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปทำงานและขณะเดียวกันการเรียนรู้ของลูกนั้นก็ได้ไม่เต็มที่ซึ่งเป็นส่วนที่เขาห่วงใยบุตรหลานแล้วก็ยังพูดคุยไปถึงว่ามาเห็นโรงเรียนมาประชุมร่วมกับทางสถานศึกษาและเป็นยังไง ผู้ปกครองบอกดีมากที่ทางโรงเรียนได้มีการถือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างดีรวมทั้งยังบอกว่าจะให้ลูกหลานไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพราะว่าขณะนี้จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 ซึ่งก็เด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  ก็จะต้องได้รับวัคซีนภายใต้การยินยอม ของพ่อแม่ผู้ปกครอง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here