สกลนคร เปิดเจรจาการค้า การลงทุน 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม

2

ที่โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ อ.เมือง จ.นครพนม  นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานพิธีเปิดงานการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าภายในประเทศ และคู่ค้าระหว่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อีสานสู่สากล  ตามโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี พ.ศ 2565 

 โดยมีพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคอีสาน อาทิ นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร , นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ  พาณิชย์จังหวัดนครพนม , นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ , นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ,นายวุฒิพัฒน์ อินาลา รองประธานหอการค้านครพนม , กงสุลใหญ่ประจำแขวงสะหวันนะเขต และผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวม 170 ราย  และคณะนักธุรกิจจากแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และแขวงฮาติ๋งห์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 27 ราย เข่าร่วมกิจกรรม โดยนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ  พาณิชย์จังหวัดนครพนม ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก สปป.ลาว และเวียดนาม โดยได้ย้ำถึงงศักยภาพหลายด้านของจังหวัดนครพนมในการเป็นประตูการค้าของภาคอีสานสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งเชิญชวนความร่วมมือทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว

ด้าน นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการค้าขายต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการสินค้า GI ภาคอีสาน ทั้งหมด 3 รุ่น รวม 105 คน  โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ขณะที่ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นว่าสินค้า GI ของภาคอีสานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งสินค้า GI อีสานเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์และมีคุณภาพสูง และมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และกลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คัดสรรสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ที่มีศักยภาพการตลาดมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้  ยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างโอกาสการค้า ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้าที่ GI อีสานได้มีโอกาสเติบโต ทั้งในประเทศและในระดับสากลรวมถึงจัดการเจรจาธุรกิจ business matching ระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า GI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคู่ค้าระหว่างประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภาคอีสานสู่สากล และยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง  ขณะที่ผลการพบปะเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ ผู้ประกอบการสินค้า GI และสินค้าโดดเด่นทั้งภาคอีสานได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมงานจำนวนมาก  นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ประเทศไทย – แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อปรึกษาหารือการค้าชายแดนร่วมกัน หลังประชุม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความต้องการของทั้งประเทศเวีนดนาม และ สปป.ลาว ที่อยากจะให้มีการค้าขาย การแลกเปลี่ยน การลงทุน ตลอดจนทั้งด้านการท่องเที่ยว และการคมนาคม อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจทั้ง 3 ประเทศมีมูลค่าที่ดีขึ้น

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/ สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here