สกลนคร เปิดประเทศ แนะนำที่เที่ยว อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติฯ ใหญ่ที่สุด

10

ผศ.ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พาไปชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร อีกแห่งของ จ.สกลนคร ซึ่งอุทยานบัว ตั้งอยู่ริมถนนสายสกลนคร -นครพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร ภายในยังมีพญานาคเผือก แลนด์มาร์คใหม่ มีจระเข้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ถือเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุด

ผศ.ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ กล่าวว่า ปัจจุบันอุทยานบัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. ส่วนรวบรวมพันธุ์บัว เป็นการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่นบัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไปชมบัวได้ อย่างใกล้ชิด 2. ส่วนแสดงพันธุ์บัว โดยนำบัวพันธุ์จำนวน 74 สายพันธุ์มาจัดโชว์บนกระถาง เพื่อให้ผู้สนใจ ได้ใกล้ชิดกับบัวมากขึ้น

3. ส่วนนิทรรศการ ได้จัดแสดงไว้ในชั้นล่างของอาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัวต่างๆ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here